home 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

4. Er bestaan vele logische systemen naast elkaar.

In tegenstelling tot de gangbare opvatting bestaan er vele logische systemen.

In de wiskundige logica geldt, dat A is (=) A en A is niet (≠) niet-A (Ā). Dat komt omdat dit een statische logica is. Deze logica kent slechts twee waarden: waar en onwaar. Tertium non datur: een derde mogelijkheid is er niet (gegeven).

Maar zodra we met levende structuren te doen hebben, wordt de zaak anders. Ik ben dezelfde persoon als gisteren, maar toch ook iemand anders. Bij het verjaren van misdaden hebben we met de vraag te maken, in hoeverre iemand nog verantwoordelijk is voor misdaden, die hij 20 of meer jaren geleden pleegde. (In de boeddhistische karmaleer wordt sterk de nadruk op de identiteit gelegd: wat ik in mijn vorige leven verkeerd deed, dien ik nu nog goed te maken.)

struisvogel

Moa                 Struisvogel

De prehistorische Wereld - Icob BV


Aristoteles, die veel meer bioloog was dan mathematicus, ontwierp daarom de
meerwaardigeAristoteles kon hiermee redeneringen over verandering mogelijk maken (zie onder tab2 de modaliteitslogica) logica. Hij maakte verschil tussen actualiteit en potentie. Een eikel is actueel een eikel, maar een eik in potentie (wording). Hij verwierp derhalve de uitspraken van Herakleitos: 'Alles verandert, niets blijft’ en ‘men kan niet twee maal in dezelfde rivier afdalen’, met het tegenargument: ‘Als alles verandert is niets waar’Als Herakleitos gelijk had, zou immers geen logica meer mogelijk zijn. .


Juist bij de evolutie-theorie, hebben we hier met een gewichtig probleem te maken. Vaak hoort men beweren: ‘De recente ( = thans levende) diersoorten en planten stammen af van uitgestorven dieren en planten’.

Dit is echter onmogelijk.

Uitgestorven dieren en planten hebben geen nazaten. Zodoende beweren taalgeleerden ook: ‘Italiaans en Frans stammen niet af van Latijn, maar zijn Latijn in de moderne gedaante’.


Als men dit goed begrijpt worden vele problemen tot schijnproblemen. Het heeft geen zin te zoeken naar missing links (ontbrekende schakels). In de reeks A1 A2 A3 A4 ... An zijn alle vormen dezelfde en anders, zoals een mens zijn hele leven dezelfde blijft en toch verschilt van zijn zuigeling- en kleuterfase.