home 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15. Bezinning op de diepere oorzaken leidt tot een nieuwe fase in het denken.

Altgazelle Bron: Artis

En zo komen we tot onze voorlopige eindconclusie, dat een zo rijk en machtig proces als de evolutie onmogelijk kan verklaard en begrepen worden met een iele theorie, die berust in het geloof op blind toeval en blinde causaliteit, en waarbij zinvolle programmering, creativiteit, liefde en een hogere onzienlijke macht niet als oorzaken in rekening gebracht worden.

DNA-molecule
    DNA molecule

Waar onze wetenschap op grond van vondsten als genetische wetten, kosmische soepen, dissipatie van moleculen, DNA-structuren en selectieve chromosomen, meent de verschijnselen uit zich zelf te kunnen verklaren, maakt ze zich schuldig aan een hybris van het denken, die vergeet met Plato en Aristoteles, dat de verwondering aan de basis van al ons kennen staat.

Slechts door de gezamenlijke pogingen van de mensheid samen te voegen tot een pluralistisch en pluriform project, zal iets doorbroken worden van de sluier, die onze stoffelijke ogen scheidt van de diepste realiteit, waaruit alles zijn oorsprong vindt.