Verantwoording

Bekijk het waarom

Henri van Praag

Gebruik je gezond verstand!

De titel van dit artikel is ontleend aan een zeer leesbaar boekje van Franz Rosenzweig, de man die met Martin Buber de Schrift opnieuw in het Duits vertaalde.

We maken u attent op enige nuttige inzichten, die we danken aan de moderne logica. En om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, vatten we eerst ons betoog samen in een 15-tal punten, die we daarna kort zullen toelichten.


H. van Praag Wie is Van Praag?